Information Behandling Nyttig viden Kontakt Udgivelser

Privat talepædagog i Aalborg

- Har dit barn forsinket tale- sprogudvikling, læse-stavevanskeligheder eller koncentrationsbesvær?
- eller minder barnets adfærd om ADHD eller Autisme?

Det kan skyldes en uopdaget høreforstyrrelse – APD

En velfungerende hørelse er vigtig, når et barn skal udvikles og dygtiggøre sig. Det overses, at vanskeligheder med at skelne sprogets lyde, en dårlig hørefunktion og utilstrækkelige lyttestrategier kan forklare indlæringsvanskeligheder og adfærdsproblemer.

Behandling hos Sprog og APD – træn hørelsen og bliv bedre til at lytte

Overbevisende resultater opnås med målrettet individuel tilpasset stimulation af hørelsen med specialkomponeret  musik – Johansen IAS system.
Få kontrol over dit barns udvikling og læringsproces inden barnet selv mister troen på, at det nytter.
Ring på 2940 6582 og få en uforpligtende snak
eller mail dorte@sprogogapd.dk

Velkommen i Klinik Sprog og APD – Mød en talepædagog, der vil gøre en forskel
Jeg tilbyder en effektfuld hjælp, der styrker læse-staveevne, sprog, tale, hørelse, koncentration og adfærd.

Kig rundt på siderne og få flere oplysninger om mit tilbud.

Læs en forældre historie her

Bedste hilsner
Dorte Bisgaard
Privatpraktiserende tale-hørepædagog og speciallærer

Change the content of this template to fit your needs.


Rettighederne reserveret Klinik Sprog og APD, Brettevillesgade 14, 9000 Aalborg, tlf. 2940 6582 ©Copyright 2013.