29 40 65 82

Når hjernen ikke lytter

OM HØREFORSTYRRELSEN APD
– AUDITORY PROCESSING DISORDER

Når hjernen ikke lytter

Udgivet i et samarbejde med Helle Overballe Mogensenpå Dansk Psykologisk Forlag, 2015

Når hjernen ikke lyttergiver en teoretisk gennemgang af hørelsen og hjernens processering af lyd samt den viden, der findes om APD’ens karakter.

Bogen indeholder case beskrivelser, efterfulgt af en praksisdel, der giver forslag til forbedringer af de fysiske rammer i læringsmiljøet, pædagogisk understøttende tiltag, viden om behandlingsmuligheder samt screeningsark, der kan anvendes til at vurdere om et barn har en indikation for APD.


 • Anmeldelse hos Center for høretab, november 2015.

  “Det har været en stor fornøjelse at læse “Når hjernen ikke lytter” og dels mærke sammenhængen fra teori til praksis men også bagefter at have en sikke fornemmelse for at kunne bruge bogen som opslagsbog. (…) Jeg ser klart denne bog som en titel på pensumlisten inden for de talehørepædagogiske uddannelser.” – Aida Regel Poulsen.

 • Anmeldelse i Folkeskolen.dk, september 2015.

  ”Endelig en bog, der går i dybden med at afdække det skjulte handicap at have problemer med at bearbejde det, man hører – auditiv processing disorder. Bogen her har længe været savnet.”  Ida Marie Mundt.

 • Anmeldelse i Livsbladet, nr. 2 september 2015.

  “Der er mange gode forslag til pædagogiske tiltag og jeg håber, at flere lærere og pædagoger vil tage den til sig. Den burde i hvert fald kunne findes på alle skolers fagbiblioteker. Fem stjerner herfra.” -Elizabeth Pöckel.


Jeg hjælper børn og unge med sproglige udfordringer, indlæringsvanskeligheder eller koncentrationsbesvær.

I mit tidligere arbejde mødte jeg børn med massive sprogvanskeligheder, der helt tydeligt påvirkede deres muligheder for udvikling og trivsel, drev min nysgerrighed mig til at søge forklaring på de lærings- og adfærdsmæssige problemer, jeg var vidne til. Derfor har jeg startet min egen klinik.

Dorte Bisgaard, Klinik Sprog & APD

 • Uddannet tale-hørepædagog og speciallærer.
 • 12 års erfaring som ansat i det offentlige.
 • Ønsker at hjælpe børn til bedre trivsel.

Når hjernen ikke lytter?

– EN BOG OM HØREFORSTYRRELSEN APD

Når hjernen ikke lytter” giver en teoretisk gennemgang af hørelsen og hjernens processering af lyd samt den viden, der findes om APD’ens karakter.

Bogen indeholder casebeskrivelser, efterfulgt af en praksisdel, der giver forslag til forbedringer af de fysiske rammer i læringsmiljøet, pædagogisk understøttende tiltag, viden om behandlingsmuligheder samt screeningsark, der kan anvendes til at vurdere om et barn har en indikation for APD.

Link til bogbestilling Anmeldelser