29 40 65 82

Har dit barn sproglige udfordringer, indlæringsvanskeligheder eller koncentrationsbesvær?

Koncentrationsbesvær

Dårlig lytteevne kan være årsag til opmærksomheds- og koncentrations-besvær og således forvolde uventede læringsproblemer. Når en elev ikke er i stand til filtrere baggrundstale og -støj fra, kan det forekomme, at eleven hører alt andet end det vigtige, der bliver formidlet. Hvis lydniveauet eksempelvis er relativt højt, vil elever med lyttevanskeligheder være nemmere at distrahere end andre, da de ikke har et “filter”, der kan sortere og skille lydene ad. Hvis der er én, der tripper med en fod eller én, der pusler ved bordet, kan det forstyrre deres undervisning. I takt med at lyttevanskelighederne / APDén udgør et stigende handicap, kan man risikere, at eleven udviser en påfaldende adfærd og fx bliver introvert, nægter at deltage i klassediskussioner eller kommer med upassende, irrelevante bidrag, klovner rundt og leger i stedet for at løse de stillede opgaver.

Manglende kendskab til lyttevanskeligheder / APD kan uheldigvis føre til, at det antages, at eleven har andre problemer end de hørerelaterede, hvilket kan få alvorlige konsekvenser i form af eksempelvis fejldiagnosticering, fordi symptomerne på APD kan have stor lighed med andre vanskeligheder, ex en opmærksomhedsforstyrrelse – se ADHD.

Jeg hjælper børn og unge med sproglige udfordringer, indlæringsvanskeligheder eller koncentrationsbesvær.

I mit tidligere arbejde som PPR-medarbejder mødte jeg børn med massive sprogvanskeligheder, der helt tydeligt påvirkede deres muligheder for udvikling og trivsel. Min nygerrighed drev mig til at søge forklaring på de lærings- og adfærdsmæssige problemer, jeg var vidne til. Jeg blev optaget af APD og behandlingen med JIAS Johansens Individualiserede Auditive Stimulation.

Dorte Bisgaard, Klinik Sprog & APD

  • Uddannet tale-hørepædagog og speciallærer.
  • 12 års erfaring som ansat i det offentlige.
  • Ønsker at hjælpe børn til bedre trivsel.

Når hjernen ikke lytter?

– EN BOG OM HØREFORSTYRRELSEN APD

Når hjernen ikke lytter” giver en teoretisk gennemgang af hørelsen og hjernens processering af lyd samt den viden, der findes om APD’ens karakter.

Bogen indeholder casebeskrivelser, efterfulgt af en praksisdel, der giver forslag til forbedringer af de fysiske rammer i læringsmiljøet, pædagogisk understøttende tiltag, viden om behandlingsmuligheder samt screeningsark, der kan anvendes til at vurdere om et barn har en indikation for APD.

Link til bogbestilling Anmeldelser