29 40 65 82

Cases

Her kan du læse mere om børn der er blevet behandlet i min klinik.

Ørebørn

3 søskende på 14, 10 og 6 år| Fyn

Vi er forældre til 3 dejlige drenge. Alle 3 har været ørebørn med mellemørebetændelse, haft dræn mv.
I 2016-17 har de haft et forløb hos Dorte over et lille års tid. Selvom indsatsen er langvarig har det ikke krævet mere end ca.10 minutters lydstimulation dagligt.
Da indsatsen strækker sig over en længere periode, opdager man ikke, at der er sket en bedring fra den ene dag til den anden. Men ser vi forældre tilbage på udgangspunktet, er der sket markante ændringer i drengenes hverdag. Vores store dreng på 14 år er blevet mere opmærksom, før tog det nogle gange lang tid at komme i kontakt med ham – mere end almindeligt. Vores mellemste dreng er blevet bedre til at høre lyde, førhen kunne han kludre rigtig meget i nogle ord og have svært ved at høre, hvordan de skulle udtales. Vores mindste dreng på 6 år kunne lige pludselig alle lydene i alfabetet, hvilket han tidligere var meget uinteresseret i. Nu er han i gang med at læse små ord, og han har fået mere kropslig ro.

Vi kan varmt anbefale lydstimulation hos Dorte. Hun er virkelig dygtig og brænder for området APD. Ligeså tilskynder vi til at komme i gang tidligt, så barnet får de bedste forudsætninger, når de skal i skole.

  • Karoline og Klaus – forældre til 3 dejlige drenge

 

 

Meget lydoverfølsom og stærkt udfordret i skolen

Anton, 8 år | Nordsjælland

Vores dreng har deltaget i lyttetræning hos Dorte og sikke en forskel. Jeg vil nærmest sige, at det er et helt andet barn. Efter at have haft en dreng som ikke kunne udtale de fleste lyde før han var næsten 6 år, har vi nu en dreng, som virkelig har fundet sproget. Han siger remser, synger og er begyndt at stave sig igennem ord (De lærer først at læse i 2. klasse på en Steiner skole). Der er virkelig kommet melodi i hans sprog. Hans hørelse er mærkbart forbedret, og vi oplever forskellen i rigtig mange sammenhænge. Han er dagligt til morgensang på skolen med 80 elever uden problemer og han synger endda med på sangene. For et år siden kunne han ikke deltage i sangleg med 20 børn.
Han går stadig i en lille klasse, hvor der er ro og tid til den enkelte, og det er virkelig godt for ham. Han er dog også begyndt at gå dagligt i SFO, og jeg har gradvist introduceret senere afhentning, og det går uden problemer. Så fra at han for et år siden var 4 dage i skole om ugen i 4 timer dagligt, er han der fuld tid og uden andre hensyn end hvad hans lærer gør, som en del af undervisningen. I en lang periode har han haft et strikketøj som hjernepause, og det har fungeret rigtig godt. Han har brug for mange kram og fysisk kontakt, hvis det begynder at blive for meget, og det får han også i skoletiden.

Han er startet til svømning igen, og selvom der er enormt meget larm i svømmehallen kan han for første gang rent faktisk høre, hvad svømmelæreren siger. Han er begyndt at skrue op for radioen i bilen, hvor han førhen slet ikke kunne rumme musik eller radio overhovedet. Jamen jeg kunne blive ved med at komme med eksempler på, hvor meget hans livskvalitet er forbedret på så mange områder, og han er selv blevet endnu bedre til at sige til og fra. 

Der er simpelthen sket så meget med Anton det seneste år, og han trives rigtig godt. Så endnu en gang tak for at lede os på den rette vej og tro på, at vi så det rigtige i Anton.

  • Ann-Sofie – mor til super seje Anton på 8 år

 

Dårlig lydskelnen der påvirkede staveevnen

Mads 10 år | Randers

Inden Mads begyndte sin auditive stimulation, havde han store problemer med at høre, hvad lærerne sagde i forhold til uro og støj i klassen. Først når han kom hjem fra skole, kunne han finde ro til at opfatte og lave sine lektier efter vi forklarede ham, hvad det gik ud på. Han havde store problemer med at koncentrere sig i timerne, og tankerne fløj pga uro omkring ham. Det har han ikke længere problemer med. En meget positiv udvikling, han mærker den selv og har selv pointeret en forskel.
Fagligt havde Mads store problemer med at høre og skelne lydene, når han stavede. Han var en hurtig og dygtig læser, men kunne slet ikke stave, når ordene skulle ned på papiret. Vi har arbejdet hårdt hjemme for at få ham til at lære og forstå stavereglerne, uden effekt. Han kunne slet ikke høre og forstå sproglydene. Iflg. hans dansklærer lå han så dårligt niveaumæssigt, at han blev placeret i gruppen ”børn med svære indlæringsvanskeligheder”. MEN efter ca. 9 mdr. med auditiv stimulation ligger han pænt over middel i niveau. Han kan bruge stavereglerne nu, da han er i stand til at høre lydene. Han har øget sin sikkerhed omkring ord og begreber og kan skelne imellem sproglydene. Han har i den grad fået “gå på mod” og lyst til at skrive historier, og det er direkte sjusk i dag, når han laver stavefejl. Han kan høre endelserne i ordene, og han har ikke rod i vokalerne længere. Han er ikke længere i tvivl – det var rent gætteri, før han begyndte sin lyttetræning. Har Mads tid og ro til at lave sine opgaver, er de løst flot – ikke helt fejlfrit, men der var også meget at få styr på for hans vedkommende med det store efterslæb af manglende ord- og begrebsforståelse, lydforståelse mv.
Vi havde talt meget om, hvordan vi kunne hjælpe Mads, og hvad der skulle til. Vi kunne ikke finde et tilbud, som vi troede kunne hjælpe ham. Da vi hørte om Auditiv stimulation og læste om det, var vi sikre på, at det ville være vejen frem for Mads. DET var vejen frem! Vi er yderst tilfredse med forløbet og glæder os til at se, hvor det fører hen for Mads. Vi er meget positive og kan på ingen måder finde noget negativt at sige om auditiv stimulation.  Det har i den grad hjulpet vores søn

  • Sara – mor til ihærdige Mads på 10 år

Massive udtalevanskeligheder

Silas 10 år| Horsens

Dejlig mail fra Silas’ mor :o)

Baggrundsinfo:
Silas, der på afslutningstidspunktet var 10 år, påbegyndte sin lyttetræning i en alder af 8 år, og i hele forløbet har han lyttet til 7 CD’er alt i alt.
Da han kom til Klinik Sprog og APD første gang, var han ‘snakkende’ men total uforståelig – talte nærmest udelukkende ved brug af vokaler – dette på trods af, at han havde gået til alm. talepædagog siden 3 års alderen – hvilket desværre ikke havde givet ham de forventede resultater. Moren måtte altid ‘oversætte’ hans tale, så andre kunne forstå, hvad han sagde. Han var placeret i en specialklasse og læseprocessen var ligeledes problematisk, ligesom han havde en kropsuro.

Jamen – det blev jo et godt samarbejde – og resultatet kan I læse nedenfor i mailen fra moren, som jeg helt uventet modtog en dag op mod julehøjtiden.

” Hej Dorte
God jul og godt nytår.
Det går godt med Silas, han trives.
Han er begyndt at læse 🙂
Der høres ikke længere udtalevanskeligheder, og derfor er det sjældent, at jeg må “oversætte”, når der er et ord, som folk ikke forstår 🙂

SÅ alt i alt – han er i udvikling!
Tak, din musik har bare hjulpet enormt meget.

Hilsen Bente”Tværfagligt samarbejde omkring sanseudfordrede børn

BørneSpecialisterne| Odense

Vi har samarbejdet med Dorte i flere træningsforløb, hvor børnene har været udfordret på høresansen. Børnene har bl.a. haft svært ved at tolerere høje uventede lyde, som fx når en hund gør, porcelæn tabes, der er meget uro omkring, hvor de har reageret med gråd, utryghed og endda epileptiske anfald. Dorte har hjulpet med at udarbejde en cd med lydstimulation til børn, der ikke har mulighed for at gennemgå en specifik lytte test. Børnene har lyttet til lydstimulationen over en længere periode. Stort set alle børnene har gennemgået en positiv udvikling. Nogle børn har fået flere forskellige lyde, og andre er blevet bedre til at tolerere uventede høje lyde, og kan nu deltage i små forsamlinger, være med ude at handle og undgår flere epileptiske anfald i dagligdagen. Indsatsen med lydstimulationen har givet alle børnene mere livskvalitet i dagligdagen, og det kan varmt anbefales.

 

Behandling og rådgivning af børn med APD

Sprogin | Brønshøj

Dorte og jeg har samarbejdet om vejledning og rådgivning af familier, og hun har en stor viden indenfor hørelse og APD foruden sin generelle logopædiske grundviden.
Dorte har desuden behandlet min voksne søn, som har autisme.

Dorte er en meget samvittighedsfuld, iderig og dygtig samarbejdspartner. Hun er god til at kommunikere anerkendende med forældre og klienter og ejer evnen til at motivere familier til at træne og øve på egen hånd. Ligeledes har hun stærke færdigheder i at kommunikere med mennesker med nedsat kognition.

  • Trine Kjær Krogh, daglig leder i Sprogin
    www.sprogin.dk

 

Jeg hjælper børn og unge med sproglige udfordringer, indlæringsvanskeligheder eller koncentrationsbesvær.

I mit tidligere arbejde som PPR-medarbejder mødte jeg børn med massive sprogvanskeligheder, der helt tydeligt påvirkede deres muligheder for udvikling og trivsel. Min nygerrighed drev mig til at søge forklaring på de lærings- og adfærdsmæssige problemer, jeg var vidne til. Jeg blev optaget af APD og behandlingen med JIAS Johansens Individualiserede Auditive Stimulation.

Dorte Bisgaard, Klinik Sprog & APD

  • Uddannet tale-hørepædagog og speciallærer.
  • 12 års erfaring som ansat i det offentlige.
  • Ønsker at hjælpe børn til bedre trivsel.

Når hjernen ikke lytter?

– EN BOG OM HØREFORSTYRRELSEN APD

Når hjernen ikke lytter” giver en teoretisk gennemgang af hørelsen og hjernens processering af lyd samt den viden, der findes om APD’ens karakter.

Bogen indeholder casebeskrivelser, efterfulgt af en praksisdel, der giver forslag til forbedringer af de fysiske rammer i læringsmiljøet, pædagogisk understøttende tiltag, viden om behandlingsmuligheder samt screeningsark, der kan anvendes til at vurdere om et barn har en indikation for APD.

Link til bogbestilling Anmeldelser