29 40 65 82

Har dit barn sproglige udfordringer, indlæringsvanskeligheder eller koncentrationsbesvær?

Privatpraktiserende
tale-hørepædagog

Om Dorte Bisgaard, indehaver af Klinik Sprog og APD

Jeg er tale-hørepædagog og speciallærer og har i mere end 12 år været ansat i det offentlige.

Da jeg imidlertid mødte børn med massive sprogvanskeligheder, der helt tydeligt påvirkede deres muligheder for udvikling og trivsel, drev min nysgerrighed mig til at søge forklaring på de lærings- og adfærdsmæssige problemer, jeg var vidne til.

Helt tilfældigt stødte jeg på APD – diagnosen, og i den fandt jeg nyttige svar. På det PPR-kontor, hvor jeg var ansat i årerne fra 2005-2012 var jeg så heldig at arbejde sammen med neuropsykolog Merete Wolf, og hun indviede mig i en speciel lyttetest, hvilket gjorde mig klogere på denne auditive lidelse. Ved hjælp af testen fik jeg vurderet børnene, og mine undersøgelsesresultater blev siden bekræftet på Høreklinikken i Aalborg, hvor børnene fik diagnosen APD. 

Ikke nok med det – jeg undersøgte også mulighederne for at tilbyde en behandling. I den forbindelse fik jeg et samarbejde med Kjeld Johansen på Bornholm, der i mere end 40 år har arbejdet med stimulation af børns og voksnes auditive sansning og perception på baggrund af teorier om hjernens plasticitet og virkningen af specifik og målrettet stimulation.

Jeg glæder mig over, at jeg i privat regi, kan hjælpe de, der har denne skjulte høreforstyrrelse, og derfor er jeg blevet privatpraktiserende med bl.a. speciale i APD. Jeg ønsker meget, at APD skal blive en mere kendt diagnose, og jeg er derfor også medforfatter til bogen ”Når Hjernen ikke lytter” rettet mod forældre, pædagoger og lærere.

I 2020 fik jeg overdraget ansvaret for JOHANSENS Individualiserede Auditive Stimulation her i Danmark, hvilket jeg er meget beæret over.

Kontakt

Jeg står klar til at hjælpe med undersøgelse, behandling og rådgivning.

Skal vi tage en uforpligtende samtale?

Jeg hjælper børn og unge med sproglige udfordringer, indlæringsvanskeligheder eller koncentrationsbesvær.

I mit tidligere arbejde som PPR-medarbejder mødte jeg børn med massive sprogvanskeligheder, der helt tydeligt påvirkede deres muligheder for udvikling og trivsel. Min nygerrighed drev mig til at søge forklaring på de lærings- og adfærdsmæssige problemer, jeg var vidne til. Jeg blev optaget af APD og behandlingen med JIAS Johansens Individualiserede Auditive Stimulation.

Dorte Bisgaard, Klinik Sprog & APD

  • Uddannet tale-hørepædagog og speciallærer.
  • 12 års erfaring som ansat i det offentlige.
  • Ønsker at hjælpe børn til bedre trivsel.

Når hjernen ikke lytter?

– EN BOG OM HØREFORSTYRRELSEN APD

Når hjernen ikke lytter” giver en teoretisk gennemgang af hørelsen og hjernens processering af lyd samt den viden, der findes om APD’ens karakter.

Bogen indeholder casebeskrivelser, efterfulgt af en praksisdel, der giver forslag til forbedringer af de fysiske rammer i læringsmiljøet, pædagogisk understøttende tiltag, viden om behandlingsmuligheder samt screeningsark, der kan anvendes til at vurdere om et barn har en indikation for APD.

Link til bogbestilling Anmeldelser