29 40 65 82

Johansens Individuelle Auditive stimulation

JohansenIAS (JIAS) er en individualiseret, frekvens- og hemisfærespecifik auditiv stimuleringsmetode, der anvender specielt sammensatte musikkompositioner indspillet for hver elev på CD, USB eller lydfil ifølge audiogrammet, resultaterne fra binaural audiometri, dikotisk lytning og test af lateralitet. Stimulationen modtages i stereo gennem hovedtelefoner.

Selv om sprog og musik i nogle aspekter “behandles” i forskellige netværk af hjernen, aktiveres mange neurale netværk både af musik og sprog. Den generelle idé bag JIAS er derfor gennem omhyggelig testtagning at finde de sprogforarbejdningsområder, der viser problemer og ved behandling med individuel auditiv stimulation at reducere auditive processeringsvanskeligheder – APD, for således at forbedre den auditive opfattelse.

Musikken er udviklet af Bent-Peder Holbech, MA i samarbejde med Kjeld Johansen, MSc, PhD med inspiration hentet fra tidligere værker af dansk-fysikeren Christian A. Volf, den franske ørelæge Alfred A. Tomatis, den amerikanske forfatter og musiker Steven Halpern og flere andre med interesse i lyd og musik til terapeutiske formål. Også forskning fra Paula Tallal, Michael Merzenich, Marian Diamond og Kenneth Hugdahl har inspireret til arbejdet med JIAS.
Brug af specielt sammensat musik optaget til hver enkelt klient har vist sig gavnlig. Ved valg af musiknumre og rækkefølgen, hvor de forskellige frekvensområder anvendes, er med idéforslag fra Volf. Justering af amplifikation og højre/venstre forskelle er primært inspireret af Tomatis. Udvælgelse af musikalske parametre, rytme og puls følger forslag fra Steven Halpern.

Komponisten B.-P. Holbech har skrevet og optaget musikken, dygtige computerentusiaster har produceret softwarealgoritmer til at opfylde JIAS individualiseringsbehov. Mere end fem hundrede terapeuter rundt om i verden i mindst 25 lande (fra Europa over USA til N.Z. og Australien) bruger JIAS med positive resultater til at støtte elever med lærings- og / eller adfærdsproblemer.

Desværre er “etablerede forskere” på sprog mere end tilbageholdende med at acceptere, at neural stimulering med specialkomponeret musik har indflydelse på sprogudvikling og andre udviklingsmæssige aspekter, som det ofte rapporteres via www.fondazione-mariani.org.


Literature:

Diamond, M.C. (1988), Enriching Heredity: N.Y., The Free Press, Macmillan, Inc.

Halpern, S. & Savary, L. (1985), Sound Health: San Anselmo, CA, Sound Health Research Inst.

Hugdahl, K. & Davidson, R.J. eds. (2003), The Asymmetrical Brain: Cambridge, Mass., The MIT Press.

Johansen, K. (2011), Hearing and Learning, in E.M. Kulesza (ed.) Movement, Vision, Hearing –the Basis of Learning: Warsawa, Wydawnictwe Akademi Pedagogiki Specjalnaj im. Marii Grzegorzewakiej.

Levitin, D.J. & Tirovolas, A.K. (2009), Music and Language, in The Year of Cognitive Neuroscience: N.Y., NYAS.

Merzenich, M. et al (1993), Neural Mechanisms, in Temporal Information Processing: N.Y., NYAS.

Tallal, P. (1993), Neurobiological Basis of Speech, in Temporal Information Processing: N.Y., NYAS

Tomatis, A.A. (1991), The Concious Ear: N.Y., The Talman Company.

En kort beskrivelse af den indledende undersøgelse og den efterfølgende behandling.

Jeg hjælper børn og unge med sproglige udfordringer, indlæringsvanskeligheder eller koncentrationsbesvær.

I mit tidligere arbejde mødte jeg børn med massive sprogvanskeligheder, der helt tydeligt påvirkede deres muligheder for udvikling og trivsel, drev min nysgerrighed mig til at søge forklaring på de lærings- og adfærdsmæssige problemer, jeg var vidne til. Derfor har jeg startet min egen klinik.

Dorte Bisgaard, Klinik Sprog & APD

  • Uddannet tale-hørepædagog og speciallærer.
  • 12 års erfaring som ansat i det offentlige.
  • Ønsker at hjælpe børn til bedre trivsel.

Når hjernen ikke lytter?

– EN BOG OM HØREFORSTYRRELSEN APD

Når hjernen ikke lytter” giver en teoretisk gennemgang af hørelsen og hjernens processering af lyd samt den viden, der findes om APD’ens karakter.

Bogen indeholder casebeskrivelser, efterfulgt af en praksisdel, der giver forslag til forbedringer af de fysiske rammer i læringsmiljøet, pædagogisk understøttende tiltag, viden om behandlingsmuligheder samt screeningsark, der kan anvendes til at vurdere om et barn har en indikation for APD.

Link til bogbestilling Anmeldelser